बारा  जिल्लाको  एक  मात्र  २४ सैघण्टा  प्रसारणहुने  रेडियो  “ रेडियो कोल्हवी १०४.१ मेगाहर्ज

Program Schedule


<>


Created by Anil Prit Chaudhary

Time / Day

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

7:00am-7:15am Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar
7:30am-8:00am Good Morning Kolhabi Good Morning Kolhabi Good Morning Kolhabi Good Morning Kolhabi Good Morning Kolhabi Good Morning Kolhabi Good Morning Kolhabi
10:00am-11:00am Corona Bishes Corona Bishes Corona Bishes Corona Bishes Corona Bishes Corona Bishes Corona Bishes
2:00pm-3:00pm Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com
3:15pm-4:00pm Deurali Deurali Deurali Deurali Deurali Deurali Deurali
4:00pm-5:00pm Hello Kolhabi Hello Kolhabi Hello Kolhabi Hello Kolhabi Hello Kolhabi Hello Kolhabi Hello Kolhabi
5:30pm-6:00pm Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar Kolhabi Samachar
6:00pm-7:00pm Radio Tuition Radio Tuition Radio Tuition Radio Tuition Radio Tuition Radio Tuition Radio Tuition
7:00pm-8:00pm Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com Request Dot Com
9:15pm-11:00pm Good Night Kolhabi Good Night Kolhabi Good Night Kolhabi Good Night Kolhabi Good Night Kolhabi Good Night Kolhabi Good Night Kolhabi
11:00pm-5:00am Non stop Good Night Songs Non stop Good Night Songs Non stop Good Night Songs Non stop Good Night Songs Non stop Good Night Songs Non stop Good Night Songs Non stop Good Night Songs

RADIO KOLHABI 104.1 MHZ

Contact Us :- 

               इन्जोतमिडियाप्रा.लिद्वारासंचालित

      रेडियोकोल्हवी१०४.मेगाहर्ज 

                     कोल्हवी , बारा 

        फोननं. – 053-410053

 मोवाईलनं.  9865501111 ,  9809144000

 विज्ञापनकोलागी 9855011104 , 9809154009                               

Email :- info@radiokolhabi.com

Rj Profile :-

Visitor  Counter

free website hit counter

समाजिक सन्जालहरु